Hur förpackningsautomatisering genom robotteknologi är framtiden

by Lomelina

Vårt samhälle blir allt mer automatiserat för var dag som går. Det gäller även för företag och industrier, där automatisering kan hjälpa till med att effektivisera processer, dra ner på kostnader och öka lönsamheten. Genom användningen av robotar har allt ifrån produktion, hantering och transport av material, produkter och kemikalier blivit både snabbare, säkrare och effektivare.

Företag där förpackning är en del av den vardagliga verksamheten har länge letat efter sätt att automatisera processen på. Den teknologiska utvecklingen har nu kommit ikapp och har potential att helt och hållet revolutionera hur produkter packas, lagerhålls och distribueras.

Hur cobots kan revolutionera industrin

Cobots, eller kollaborativa robotar som de också kallas, är en ny generation av industrirobotar som allt mer börjar implementeras hos företag och industrier. De här nya robotarna är speciellt utvecklade för att på ett snabbt, effektivt och säkert sätt kunna arbeta sida vid sida och tillsammans med människor.

Robotarna är utrustade med flera sensorer och kameror, som ger dem möjlighet att känna av och anpassa sig efter sin omgivning. Robotarna kan därmed med fördel användas tillsammans med människor, för att exempelvis utföra arbeten som är enformiga, slitsamma eller farliga. Cobots möjliggör en flexiblare arbetsmetod med många fördelar:

Effektivitet och produktivitet

Robotarna är kända för att vara väldigt noggranna och snabba. Därför kan företag genom att använda kollaborativa robotar för att packa varor öka produktiviteten. Robotarnas noggrannhet leder till minskade misstag och skador, vilket kan leda till stora kostnadsbesparingar.

Genom att låta cobots sköta förpackningen frigörs även företagets anställda så att de kan fokusera på viktigare saker.

Konsekvent kvalitet

En människa blir lätt trött och ofokuserad vid långa, enformiga och monotona arbetsuppgifter, vilket ökar risken för slarv, misstag och skador. Robotar har inte det problemet utan kan konsekvent upprepa samma uppgifter med samma precision och noggrannhet.

Flexibilitet

En av de största fördelarna med kollaborativa robotar är deras flexibilitet. De är tillverkade för att vara anpassningsbara och enkla att programmera. Det gör att en och samma robot utan problem kan flyttas från och mellan arbetsuppgifter.

Den flexibiliteten gör robotarna idealiska för företag med varierande produkter, arbetsuppgifter och ett behov att snabbt kunna anpassa sig till marknadsförändringar. Istället för att behöva investera i en ny robot om en ny förpackningsstorlek tillkommer kan man smidigt och enkelt anpassa den befintliga roboten till uppgiften.

Förbättrad arbetsmiljö

Genom att låta robotar utföra förpackningsarbeten slipper företagets personal att utföra de repetitiva och monotona arbetsuppgifterna. Det leder till en förbättrad arbetsmiljö och moral för de anställda och minskar risken för skador, sjukskrivningar och uppsägningar.

Arbetskraft dygnet runt

Medan en människa bara arbetar 8 timmar under en vanlig dag kan roboten hålla på dygnet runt. Det gör det möjligt för företagen att öka sin produktionskapacitet för att möta efterfrågan, då robotarna kan arbeta även när människorna har gått hem.

Sammanfattning

Genom att använda cobots till företagets förpackningsbehov kan ni effektivisera processen, minska kostnaderna, öka produktiviteten och förbättra arbetsmiljön. På så sätt kan företagen få en stark konkurrensmässig fördel gentemot andra företag, vilket gör att fler och fler väljer att implementera kollaborativa robotar i sin verksamhet.

Relaterade inlägg