Hur fungerar solceller?

by Lomelina

Du har köpt ett hus som byggdes på 1970-talet. På den tiden installerades ofta direktel, dvs elradiatorer. På den tiden fanns överskott på energi från vattenkraft och kärnkraft. Ingen kände heller skam för att värma sitt hus med fossil energi från ett kolkraftverk. Idag är läget helt annorlunda. Du som köpt ett hus med direktel för uppvärmning gör klokt i att kolla solel.

Du kommer att kunna spara energi och kan dessutom känna dig miljösmart. Men, hur fungerar solceller? Med solceller på ditt tak kan du få energi till hushållsel, men även för uppvärmning. Det räcker naturligtvis inte med en enda solcell. Istället kopplas flera solceller ihop till solpaneler. 

Hur fungerar en solcell?

En solcell fångar upp solljus som omvandlas till elektrisk ström. I solcellen genereras likström men med hjälp av en växelriktare sker omvandling till växelström. Nu kan du få ut användbar el från ditt eluttag i väggen. På ditt tak installerar du solpaneler, som består flera solceller som kopplats ihop. Hur en solcell fungerar i praktiken, beror bland annat på vilken lutning ditt tak har och i vilket väderstreck solcellerna är riktade. Det ska naturligtvis inte finnas föremål som skymmer solen. 

Hur fungerar solceller på vintern?

Solinstrålningen är inte lika stark på vintern som på sommaren och dessutom ligger solen lägre. Men ändå fungerar solceller på vintern. Solceller absorberar ljus även om det är mulet eller molnigt. Kyla förstör inte på något sätt solcellerna. De trivs faktiskt bättre i ett lite kyligare klimat. Men lägger sig inte snö och is på solpanelerna? Nja, det får inte ligga tjockt med snö på panelerna. Med rätt lutning på ett tak brukar snön glida ner vid töväder.

Hur fungerar solceller och solfångare?

En solfångare producerar inte elenergi. Solfångaren fångar istället upp solljus och omvandlar solstrålar till värmeenergi. Den energin kan du använda för ditt vattenburna värmesystem, dusch- och diskvatten, men också till din pool. 

Relaterade inlägg